Rickard och Eva Samelius

omoss1985 köpte Rickard den första Nordsvenska Brukshästen till Solberga. 1991 träffades Eva och Rickard. Från början har det varit körningen som intresserat oss och vi har bägge gått olika körkurser hos olika föreningar. De senaste åren har även avelsintresset väckts. Rickard har gått Kuskutbildningen på Strömsholm 2012-2013. Till hjälp har vi även våra tre barn.